Site icon Công ty Minh Thành

Cáp 2 lõi – hạ thế(Cu/XLPE/PVC)

Cáp 2 lõi – hạ thế(Cu/XLPE/PVC)

giá tham khảo

  • Cáp CXV-(2×1,5) Trần Phú: 11.800đ

  • Cáp CXV-(2×2,5) Trần Phú: 17.500đ

  • Cáp CXV-(2×4) Trần Phú: 25.500đ

  • Cáp CXV-(2×6) Trần Phú: 38.000đ

  • Cáp CXV-(2×10) Trần Phú: 58.500đ

  • Cáp CXV-(2×16) Trần Phú: 88.500đ

Exit mobile version