Site icon Công ty Minh Thành

Cáp 4 lõi hạ thế(Cu/XLPE/PVC)

Cáp 4 lõi hạ thế(Cu/XLPE/PVC)

giá tham khảo

  • Cáp CXV-(4×1,5) Trần Phú: 23.200đ

  • Cáp CXV-(4×2,5) Trần Phú: 34.500đ

  • Cáp CXV-(4×4) Trần Phú: 50.200đ

  • Cáp CXV-(4×6) Trần Phú: 72.300đ

  • Cáp CXV-(4×10) Trần Phú: 112.000đ

  • Cáp CXV-(4×16) Trần Phú: 170.000đ

Exit mobile version