Site icon Công ty Minh Thành

Cút PPR Dismy

Cút PPR Dismy

giá tham khảo

  • Cút PPR DN20 Dismy: 6.000đ

  • Cút PPR DN25 Dismy: 8.000đ

  • Cút PPR DN32 Dismy: 14.500đ

  • Cút PPR DN40 Dismy: 22.500đ

 

  • Cút PPR DN50 Dismy: 39.000đ

  • Cút PPR DN63 Dismy: 118.500đ

  • Cút PPR DN75 Dismy: 155.000đ

  • Cút PPR DN90 Dismy: 238.000đ

  • Cút PPR DN110 Dismy: 437.000đ

Exit mobile version