Site icon Công ty Minh Thành

Hộp nối dây

Hộp nối dây

giá tham khảo

  • Hộp nối 8*8*5 Sino: 14.200đ

  • Hộp nối 11*11*5 Sino: 18.200đ

  • Hộp nối 11*11*8 Sino: 27.500đ

 

  • Hộp nối 16*16*5 Sino: 37.600đ

  • Hộp nối 16*16*8 Sino: 56.800đ

  • Hộp nối 185*185 Sino: 68.000đ

  • Hộp nối 235*235 Sino: 104.000đ

Exit mobile version