Site icon Công ty Minh Thành

Kẹp đỡ ống Sino

Kẹp đỡ ống Sino

giá tham khảo

  • Kẹp đỡ ống D16 Sino: 1.180đ

  • Kẹp đỡ ống D20 Sino: 1.280đ

  • Kẹp đỡ ống D25 Sino: 2.200đ

  • Kẹp đỡ ống D32 Sino: 2.580đ

Exit mobile version