Site icon Công ty Minh Thành

Măng sông PPR Dekko

Măng sông PPR Dekko

giá tham khảo

  • Măng sông PPR DN20 Dekko: 3.100đ

  • Măng sông PPR DN25 Dekko: 5.200đ

  • Măng sông PPR DN32 Dekko: 8.000đ

  • Măng sông PPR DN40 Dekko: 12.800đ

  • Măng sông PPR DN50 Dekko: 23.300đ

  • Măng sông PPR DN63 Dekko: 48.700đ

Exit mobile version