Site icon Công ty Minh Thành

Măng sông PPR Tiền Phong

mang-song-ppr-tien-phong

giá tham khảo

 • Măng sông PPR TP DN20: 3.100đ

 • Măng sông PPR TP DN25: 5.200đ

 • Măng sông PPR TP DN32: 8.000đ

 • Măng sông PPR TP DN40: 12.800đ

 • Măng sông PPR TP DN50: 23.000đ

 • Măng sông PPR TP DN63: 46.000đ

 • Măng sông PPR TP DN75: 77.100đ

 • Măng sông PPR TP DN90: 130.500đ

 • Măng sông PPR TP DN110: 211.600đ

 • Măng sông PPR TP DN125: 407.200đ

 • Măng sông PPR TP DN140: 581.400đ

Exit mobile version