Site icon Công ty Minh Thành

Máy hàn Đài Loan

may-han-dai-loan

giá tham khảo

  • Máy hàn 20-50 Đài Loan: 750.000đ

  • Máy hàn 63-110 Đài Loan: 1.800.000đ

Exit mobile version