Site icon Công ty Minh Thành

Máy hàn ống Dekko

Máy hàn ống Dekko

giá tham khảo

  • Máy hàn ống 20-50 Dekko: 1.450.000đ

  • Máy hàn ống 63-110 Dekko: 2.600.000đ

Exit mobile version