Site icon Công ty Minh Thành

Máy hàn ống Dismy

may-han-ong-dismy

giá tham khảo

  • Máy hàn ống 20-63 Dismy: 1.500.000đ

  • Máy hàn ống 50-110 Dismy: 2.500.000đ

Exit mobile version