Site icon Công ty Minh Thành

Ống lạnh PPR Europipe PN10

Ống nóng PPR Europipe PN20

giá tham khảo

  • Ống lạnh PPR DN20 Europipe: 23.400đ

  • Ống lạnh PPR DN25 Europipe: 41.700đ

  • Ống lạnh PPR DN32 Europipe: 54.100đ

  • Ống lạnh PPR DN40 Europipe: 72.500đ

  • Ống lạnh PPR DN50 Europipe: 106.300đ

  • Ống lạnh PPR DN63 Europipe: 169.000đ

Exit mobile version