Công ty Minh Thành

Ống luồn dây SP

giá tham khảo

  • Ống luồn DN16 SP: 20.000đ

  • Ống luồn DN20 SP: 28.000đ

  • Ống luồn DN25 SP: 40.500đ

  • Ống luồn DN32 SP: 82.000đ

  • Ống luồn DN40 SP: 111.000đ

  • Ống luồn DN50 SP: 148.000đ

  • Ống luồn DN60 SP: 152.000đ

Exit mobile version