Site icon Công ty Minh Thành

Ống nước PPR Vesbo PN10 (Ống lạnh)

Ống nước PPR Vesbo PN10 (Ống lạnh)

giá tham khảo

  • Ống nước PPR Vesbo PN10 DN20: 29.400đ

  • Ống nước PPR Vesbo PN10 DN25: 46.800đ

  • Ống nước PPR Vesbo PN10 DN32: 67.500đ

  • Ống nước PPR Vesbo PN10 DN40: 107.400đ

  • Ống nước PPR Vesbo PN10 DN50: 166.000đ

  • Ống nước PPR Vesbo PN10 DN63: 243.000đ

  • Ống nước PPR Vesbo PN10 DN75: 334.000đ

  • Ống nước PPR Vesbo PN10 DN90: 490.000đ

  • Ống nước PPR Vesbo PN10 DN110: 736.000đ

Exit mobile version