Site icon Công ty Minh Thành

Ống nước PPR Vesbo PN20 (Ống nóng)

Ống nước PPR Vesbo PN20 (Ống nóng)

giá tham khảo

  • Ống nước PPR Vesbo PN20 DN20: 43.800đ

  • Ống nước PPR Vesbo PN20 DN25: 67.500đ

  • Ống nước PPR Vesbo PN20 DN32: 109.000đ

  • Ống nước PPR Vesbo PN20 DN40: 162.000đ

  • Ống nước PPR Vesbo PN20 DN50: 252.000đ

  • Ống nước PPR Vesbo PN20 DN63: 392.000đ

  • Ống nước PPR Vesbo PN20 DN75: 565.000đ

  • Ống nước PPR Vesbo PN20 DN90: 824.000đ

  • Ống nước PPR Vesbo PN20 DN110: 1.264.000đ

Exit mobile version