Công ty Minh Thành

Ống PPR PN10 Dismy(Ống lạnh)

giá tham khảo

 • Ống PPR 20mm PN10 Dismy:23.500đ

 • Ống PPR 25mm PN10 Dismy:41.700đ

 • Ống PPR 32mm PN10 Dismy:55.000đ

 • Ống PPR 40mm PN10 Dismy:73.700đ

 • Ống PPR 50mm PN10 Dismy:106.300đ

 • Ống PPR 63mm PN10 Dismy:170.000đ

 • Ống PPR 75mm PN10 Dismy:235.500đ

 • Ống PPR 90mm PN10 Dismy:344.200đ

 • Ống PPR 110mm PN10 Dismy:555.500đ

 • Ống PPR 125mm PN10 Dismy:680.000đ

 • Ống PPR 140mm PN10 Dismy:840.000đ

 • Ống PPR 160mm PN10 Dismy:1.145.000đ

Exit mobile version