Công ty Minh Thành

Ống PVC Tiền Phong C0

GIÁ THAM KHẢO

Dưới đây là bảng giá ống PVC Tiền Phong C0 cùng một số kích thước phổ biến dành cho khách hàng có thể tham khảo:

 • Ống D21 C0 TP: 7.200đ

 • Ống D27 C0 TP: 9.200đ

 • Ống D34 C0 TP: 11.200đ

 • Ống D42 C0 TP: 15.900đ

 • Ống D48 C0 TP: 19.400đ

 • Ống D60 C0 TP: 25.800đ

 • Ống D75 C0 TP: 35.300đ

 • Ống D90 C0 TP: 42.200đ

 • Ống D110 C0 TP: 63.000đ

 • Ống D125 C0 TP: 77.500đ

 • Ống D140 C0 TP: 96.500đ

 • Ống D160 C0 TP: 128.800đ

 • Ống D200 C0 TP: 193.500đ

Exit mobile version