Site icon Công ty Minh Thành

Ống PVC Tiền Phong C0

ong-PVC-Tien-Phong-C0-1

GIÁ THAM KHẢO

Dưới đây là bảng giá ống PVC Tiền Phong C0 cùng một số kích thước phổ biến dành cho khách hàng có thể tham khảo:

 • Ống D21 C0 TP: 7.200đ

 • Ống D27 C0 TP: 9.200đ

 • Ống D34 C0 TP: 11.200đ

 • Ống D42 C0 TP: 15.900đ

 • Ống D48 C0 TP: 19.400đ

 • Ống D60 C0 TP: 25.800đ

 • Ống D75 C0 TP: 35.300đ

 • Ống D90 C0 TP: 42.200đ

 • Ống D110 C0 TP: 63.000đ

 • Ống D125 C0 TP: 77.500đ

 • Ống D140 C0 TP: 96.500đ

 • Ống D160 C0 TP: 128.800đ

 • Ống D200 C0 TP: 193.500đ

Exit mobile version