Site icon Công ty Minh Thành

Ruột gà Vanlock

ruot-ga-vanlock-1

giá tham khảo

  • Ruột gà D16 Vanlock: 140.000đ

  • Ruột gà D20 Vanlock: 169.000đ

  • Ruột gà D25 Vanlock: 217.000đ

  • Ruột gà D32 Vanlock: 337.000đ

  • Ruột gà D40 Vanlock: 521.000đ

  • Ruột gà D50 Vanlock: 716.000đ

Exit mobile version