Site icon Công ty Minh Thành

Tê PPR Dekko

Tê PPR Dekko

giá tham khảo

  • Tê PPR DN20 Dekko: 6.800đ

  • Tê PPR DN25 Dekko: 10.500đ

  • Tê PPR DN32 Dekko: 17.300đ

  • Tê PPR DN40 Dekko: 27.700đ

  • Tê PPR DN50 Dekko: 55.400đ

  • Tê PPR DN63 Dekko: 133.00đ

Exit mobile version