Công ty Minh Thành

Van cửa(mở 100%) PPR Dismy

giá tham khảo

  • Van cửa 20mm Dismy: 209.000đ

  • Van cửa 25mm Dismy: 248.000đ

  • Van cửa 32mm Dismy: 347.000đ

 

  • Van cửa 40mm Dismy: 556.000đ

  • Van cửa 50mm Dismy: 865.000đ

  • Van cửa 63mm Dismy: 1.331.000đ

 

Tham khảo thêm: Báo giá phụ kiện ống nhựa Tiền Phong

Exit mobile version