Site icon Công ty Minh Thành

Ruột gà SP

ruot-ga-sp-1

giá tham khảo

  • Ruột gà D16 SP: 190.000đ

  • Ruột gà D20 SP: 232.000đ

  • Ruột gà D25 SP: 261.000đ

  • Ruột gà D32 SP: 256.000đ

  • Ruột gà D40 SP: 642.000đ

  • Ruột gà D50 SP: 962.000đ

Exit mobile version