Cung cấp ống HDPE Dekko cho dự án cấp nước sạch thị trấn Bảo Lạc – Cao Bằng

1. Hợp đồng kinh tế

 

2. Bàn giao hàng hóa

 

 

Dự án cấp nước sạch thị trấn Bảo Lạc do công ty TNHH cấp thoát nước thị trấn Bảo Lạc thi công, công ty Minh Thành rất vinh dự được trở thành nhà cung cấp vật tư thi công cho dự án này!

 

 

 

Trả lời